ABEO voor welk deel van Ede?


Onze verenging heeft als werkgebied de oostzijde van Ede begrensd door:

De Spoorlijn  Arnhem - Ede - Barneveld tot aan de Beukenlaan/Ericalaan.

Klinkenbergerweg en Stationsweg 

Arnhemseweg Zuidzijde tot de rotonde Nieuwe Kazernelaan Rijksweg N224

De kazerneterreinen Simon Stevin, Elias Beeckman, Maurits-Noord en Maurits-Zuid, WFC. 

De bewoners van de nieuwbouw op kazerneterreinen verwelkomen we ook graag bij ABEO!

Kaart buurten Ede-Stad volgens de Gemeente Ede

Ede-Oost (rose), zoals dat door de Gemeente Ede is vastgesteld
Deze wijk bestaat uit de Stationsbuurt, Burgemeestersbuurt, Komponistenbuurt, Bosrand en de Kazerne-terreinen waar allerlei woonmogelijkheden
worden gecreëerd.

Het werkveld dat tot nu door ABEO wordt gehanteerd is exclusief De Bosrand en De Componistenbuurt. maar we heten de  bewoners van deze buurten wel nu alvast welkom. Als door de eerstkomende ALV het voorstel wordt aangenomen, dan zullen de Bosrand en de Komponistenbuurt worden toegevoegd aan het werkgebied van de Algemene Belangenvereniging Ede Oost (ABEO)

ABEO wil door de gemeente als Wijkraad worden aangewezen om de samenwerking met de gemeente te bestendigen. Ook daarover hopen we de ALV voorstellen te kunnen voorleggen. 

Kijk bij 'Wat speelt er'. Wordt uw buurt daar niet genoemd, meld dit dan aan Buurtcontact@ABEO.nl