Wie doet wat?


Bestuursleden
 

Corrie-Christine van der Woude (voorzitter)

Jan Blom (secretaris)

Tini Hooymans (penningmeester)

Vacatures (algemeen bestuurslid)

 

Buurtcontacten

De Buurtcontacten zijn de extra aanspreekpunten voor ABEO in de wijk. Zij signaleren wat er speelt in een buurt en houden contact met de buurt en het bestuur.  

Albert de Vries, omgeving Bezuidenhout

Dirk Janssen, omgeving Openlucht Theater

Gé Smets, Berkenlaan, Berkerodeweg en Kazernelaan

Albert van Dijk, Bivak, Verbindelaarsweg en nieuwe straten rond Arthur Koolkwartier

Ellen Out, omgeving Middelberglaan

Ary Stigter, omgeving Brigadelaan

Agaath van Asch, omgeving Elias Beeckmanlaan

 

Wijkregisseur gemeente Ede

ABEO heeft regelmatig overleg met de wijkregisseur van de gemeente, Wouter Keijzer.
Als Ede-Oost horen we bij het wijkteam Ede-Centraal. In het wijkteam zit een wijkregisseur, wijkagent, toezichthouder, woonconsulent en een buurtopbouwwerker. Het wijkteam bespreekt zaken die in de wijk spelen op het gebied van openbare ruimte, samenleving en veiligheid. Als dat nodig is wordt het wijkteam tijdelijk uitgebreid met iemand van een andere organisatie. Op de website van de gemeente Ede vindt u meer informatie.